Een krachtige specerij of geurig kruid verleidt en ziet er mooi uit. Voor Spicemasters is de voedselkwaliteit en verantwoorde productiewijze van het product essentieel. Daar sturen wij op in onze contacten met leveranciers en afnemers, maar ook in ons bewerkingsbedrijf.

Duidelijkheid & topkwaliteit

Onze opdrachtgevers moeten er op kunnen vertrouwen dat de kwaliteit en integriteit van grondstoffen in orde is. Spicemasters ontzorgt haar klanten door kwaliteit in te kopen en inferieure kwaliteit of problemen met de samenstelling van specerijen en kruiden te voorkomen. Om onze prestaties op niveau te houden, hanteert Spicemasters duidelijke procedures.

  • Wij selecteren en auditen alle leveranciers inzake kwaliteit, voedselveiligheid en ethiek.
  • Alle producten moeten voldoen aan de wettelijke eisen en aan onze aanvullende specificaties. 
  • Wij onderzoeken monsters op sensorische, chemische en microbiologische eigenschappen. 
  • Wij kopen geen grondstoffen in die op basis van genetisch gemodificeerd materiaal zijn geteeld.

IFS Broker & IFS Food

Om onze kwaliteitszorg te garanderen en jaarlijks te laten auditen, zijn wij IFS Broker gecertificeerd. Daarnaast is ons eigen verwerkingsbedrijf Mouw Maalderij IFS Food gecertificeerd. Zo garanderen wij dat de risico’s worden beheerst met betrekking tot voedselveiligheid, food fraude en food defence in de keten inkoop, bewerking en verkoop.

Halal en Kosher

Ons verwerkingsbedrijf Mouw Maalderij en Spicemasters zijn Halal- en Kosher-gecertificeerd. Dat betekent dat onze producten worden bewerkt volgens de Islamistische en Joodse overtuigingen.

Onderzoek & monstername

Spicemasters werkt transparant. Zo laten wij al onze grondstoffen en gereed product onderzoeken en analyseren door een onafhankelijk extern laboratorium. Wij maken altijd gebruik van een door de Nederlandse Raad voor Accreditatie goedgekeurd laboratorium dat microbiologische analyses uitvoert onder accreditatie volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025.

Traceability

Wij registreren alle gegevens over de ontvangst, verwerking en distributie. Zo kunnen wij gegevens van de gebruikte grondstoffen, productbatches en verpakkingen snel opsporen. Alle relevante data, zoals de ingrediënten, herkomst staan vermeld in onze productspecificaties. Naast de technische datasheets kan Spicemasters de resultaten van specifieke productbatches via een analysecertificaat ter beschikking stellen. 

People & planet

Als familiebedrijf voelen wij ons verantwoordelijk voor onze medewerkers, onze partners en de maatschappij. Samen met onze leveranciers werken wij daarom aan duurzame producten voor een betere toekomst. Wij werken samen met organisaties die op een duurzame manier invulling geven aan de voedselproductie. Daarnaast zijn wij als één van de projectleden vanuit de Koninklijke Nederlandse Specerijenvereniging (KNSV) betrokken bij het project bestrijding van kinderarbeid, gesubsidieerd door de Nederlandse Overheid.

Spicemasters is lid van de Koninklijke Nederlandse Specerijenvereniging.

Kwaliteit is zoveel meer

“Kwaliteit zit niet alleen in een mooi product, maar ook in goede afspraken en afstemming over de levering.”

Onze medewerkers vertellen u er graag meer over.